Főoldal Alapító irat Utolsó előadás Előadások listája Tervezett előadások

Bibo fej

Bibo fej Beszámoló

1. Alulírottak, amikor megalapítjuk a Bibó István Társaságot, azt a meggyőződésünket kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy Bibó István szellemi örökségére hazánknak ma éppoly szüksége van, mint korábban. A magyar társadalom ma is hordozza az előző történelmi zsákutcákban szerzett torzulásokat, s még nem lábolt ki kelet-európai kisállami nyomorúságából. Bibó István szántszándékkal kerülte az ideológiai rendszerekbe való bezárkózást, de egyértelműen az emberi méltóság és a szabadságban alkotó ember gondolata mellett kötelezte el magát. Személye és életműve ezért időszerű példa.

 • 2. A Bibó István Társaság alapítói a pártkötelmektől független, de elveiket nyíltan vállaló, a közélet iránt érdeklődő és ezt jobbítani kívánó értelmiséget szólítják meg. Bocskai Istvánnak Bibó által idézett mondatával: „sem az dialektikához, sem az retorikához nem tudunk, a dolgot őt magát nézzük, csak a mi nemzetünk javát és magunk megmaradását” Célunk a közbeszéd stílusának és tartalmának megváltoztatása, az ideológiai ketrecekbe nem kényszeríthető lényegre terelni a figyelmet, súlyt adni annak, ami jelenleg súlytalan.

 • 3. Noha az elmúlt tíz évben kiépült a Köztársaság intézményrendszere és ezzel párhuzamosan a működő piacgazdaság, úgyszólván minden társadalmi csoport a demokrácia egyre halmozódó deficitjétől szenved. A jelzések szerint a választók majdnem fele nem kíván élni alkotmányos jogával, mert nem hisz a pártoknak, sem abban, hogy sorsát ily módon alakíthatja. Az önkormányzatiság visszaszorulóban, az egyre fásultabb közvélemény-formáló értelmiség megadja magát. Az elmúlt hónapok botránysorozata még inkább eltávolította a magyar társadalmat a közélettől. A magyar demokrácia ezért megint válságban van.

 • 4. Mi a Bibó István Társaság alapítói elsődleges feladatunknak tekintjük a pallérozott és racionálisan érvelő közbeszéd helyreállítását. A józanabb politikai kultúra megteremtése érdekében szorgalmazzuk a nyilvános véleménycserét mindazokkal, akiket aggasztanak a társadalom megosztására, szembefordítására irányuló törekvések, az egyre inkább terjedő durvaság, nyilvános cinizmus és a demokratikus ellensúlyok kiiktatásának kísérlete. A párbeszéd, amelyet a Társaság keretében kezdeményezünk, nem igényli az egyetértést, kivéve abban az egy dologban, hogy közösen vagyunk felelősek ennek az országnak a sorsáért, s hogy a demokrácia tényleges gyakorlása nélkül Magyarország sodródó tárgya lesz a világban végbemenő folyamatoknak és az ellenőrizetlen hatalmi akaratoknak.
  Alapító tagok:
  Aszalós János
  Bartha Ferenc
  Ifj. Bibó István
  Boór János (München)
  Boros István
  Borbándi Gyula (München)
  Cs. Gyimesi Éva (Kolozsvár)
  Csepeli György
  Dessewffy Tibor
  Farkasházy Tivadar
  Fejtő Ferenc (Párizs)
  Földes Anna
  Furmann Imre
  Gombár Csaba
  Gölöncsér József
  Göncz Árpád
  Görgey Gábor
  Hankiss Elemér
  Hegedűs B. András
  Heller Ágnes
  Horányi Özséb
  Kántor Lajos (Kolozsvár)

  Kende Péter
  Kenessei István
  Kéri László
  Kukorelli István
  Lengyel László
  Litván György
  Magyar György
  Medgyessy Péter
  Márton László
  Messmann István
  Mihályi Gábor
  Molnár József (München)
  Pados László
  Petőcz András
  Petschnig Mária Zita
  Pomogáts Béla
  Szabó Iván
  Torma Kálmán
  Tormássy Zsuzsanna
  Vásárhelyi Miklós
  Veér András
  Vermes Géza (Oxford)

 • © 2001-2003 Bibó István Közéleti Társaság
  A weboldalt készítette: Köböl Vera és #blackangel
  Szerkesztő: M. Topits Judit
  Ha gondolatai szeretné megosztani velünk, kérjük, írjon E-mailt!
  Utolsó frissítés: 2003. február 3.