Főoldal Alapító irat Utolsó előadás Előadások listája Tervezett előadások

Bibo fej

Bibo fej Beszámoló

Beszámoló a Társaság 2001. év 2. félévi tevékenységéről

Társaságunk tevékenységét a teljes 2001. évre terveztük, de a Soros Alapítvány két félévre bontotta le támogatását, ezért a beszámoló is két részből áll.

A jelenlegi, 2001. második félévi beszámolóhoz, emlékeztetőül csatoljuk az első félévi beszámolót is.2001. szeptember:

Szimpózium Bibó István születésének 90. évfordulója alkalmából, Kossuth Klub
Előadók: Borbándi Gyula, Kende Péter Kovács Gábor, Kovács László, Kuncze Gábor, Litván György, Vitányi Iván. Forgách Péter „Bibó breviárium” c. filmjének bemutatója.2001. október:

Kádár rejtélyek, Kossuth Klub:
Vitavezető: Litván György, Előadók: Baráth Magdolna, Huszár Tibor, Rainer M. János

Társaságunk képviseletében Kende Péter, Litván György és Márton László előadást tartottak a hévízi Bibó István szimpóziumon.

Társszervezőként megjelentünk a Károlyi szobornál tartott emlékgyűlésen, melyet Társaságunk nevében Kende Péter alelnök nyitott meg.2001. november:

A magyar kapitalizmus, Kossuth Klub:
Vitavezető: Márton László. Előadók: Medgyessy Péter, Orbán István, Zwack Péter.

Miről szólt ’56?, a Bibó István Szakkollégiummal közös szervezésben, Közgazdasági Egyetem nagyterme:
Előadók: Szakolczai Attila (1956-os Intézet) és Göncz Árpád.2001. december:

„ A világi állam a huszadik században”, nemzetközi konferencia, MTA vári nagyterme:
A Magyar Pax Romanával. Elnököl: Kende Péter és Horányi Özséb. Előadók: Theodor Benakis (Athén) Göncz Árpád, Elfriede Harth (Párizs), Ludassy Mária, John Taylor (Genf), Paczolay Péter, Várszegi Asztrik.Média visszhang:

A Kossuth Klubban tartott előadásainkon átlag kétszáz személy vesz részt: ennyi a terem befogadóképessége. A közgazdasági egyetemen tartott ’56-os, az egyetemistáknak tartott megemlékezésen mintegy 350 személy vett részt. A decemberi Világi állam konferencián háromszázan jelentek meg.

A Kossuth klubban tartott előadásainkat egy „Bibó oldalon” havonta közli az Élet és Irodalom. A Bibó szimpózium teljes anyaga megjelent a Mozgó Világ decemberi számában. Az Info rádióban húszperces riportot közöltek, a Kossuth Rádión két órás m?sor hangzott el a Bibó évforduló alkalmával. Göncz Árpád a Közgazdasági egyetemen elmondott beszédét közli a Beszélő. A Világi állam konferenciáról egy teljes oldalon számolt be a Magyar Hírlap szombati melléklete, a teljes anyagot 2002 tavaszán közli a Világosság című folyóirat.

A Kossuth Klubban tartott előadásainkról rendszeresen tudósít a Népszabadság és a Magyar Hírlap, beszámol a Kossuth Rádió és több alkalommal jelen volt az MTV Híradó is.

Honlapunkon: www. bibotarsaság.hu közöljük a viták és konferenciák teljes szövegét. 2002 januártól kezdve a viták témáiról Fórumot indítunk. A honlap grafikai formáját még fejlesztjük.

Nem találtunk még kielégítő megoldást a Társaság vidéki terjeszkedésére. Egyrészt értelmetlennek tűnik a nagy közönséget vonzó és megfelelő média visszhanggal rendelkező budapesti rendezvények ritkítása, másrészt problematikus ugyanarról a témáról, ugyanazzal a csapattal vándorüléseket szervezni. Jelenleg a létező vidéki szervezetekkel, a keszthelyi konferenciához hasonló, közös rendezvények előkészítését, illetve a Bibó Társaságtól küldött „szolgáltató” előadók munkahipotézisét vizsgáljuk. A honlap azonban számos vidéki, sőt tengerentúli olvasót vonzott.

[FMP-INCLUDE: footer.ftml]